جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3065

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی فراخوان مناقصه 438.50 44e7becc-aa7f-4f0b-95d1-1b41906b6fcb.DOC
اسناد استعلام ارزیابی کیفی 2790.30 2a012dcb-6af8-463f-a847-702d9eaffc20.pdf