جزییات مناقصه و مزایده

" SENSOR OF GAS DETECTOR"

مناقصه

98/006tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" SENSOR OF GAS DETECTOR"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 " SENSOR  OF GAS  DETECTOR"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 192.50 10a0aa58-0070-42bf-a621-19af69146475.doc
آگهی سایت 81.50 382c9c4c-716e-443b-83b8-ced26605b036.doc