جزییات مناقصه و مزایده

بیرینگ

مناقصه

97/046

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

بیرینگ

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

بیرینگ

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 25.95 250a6a59-6140-4afb-b596-ff61454af6f4.docx
ارزیابی کیفی 65.99 1c5c97d5-5068-4326-a600-c5d9f9e9e160.docx