جزییات مناقصه و مزایده

" اتصالات لوله های GRP"

مناقصه

97/022taidid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" اتصالات لوله های GRP"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" اتصالات لوله های GRP"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 192.50 64176e88-8f9a-4e4b-9888-d7041283e017.doc
آگهی سایت 81.00 b8ea7683-5920-4009-9978-eeaf7094924e.doc