جزییات مناقصه و مزایده

سوئیچ مرکزی شبکه

مناقصه

98/022R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

سوئیچ مرکزی شبکه

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

سوئیچ مرکزی شبکه

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.93 a04f41e5-07ff-4a43-bd05-8a7ff327f1dc.docx
آگهی سایت 88.00 9753d52b-77a1-4732-b915-4b98c0db1fd1.doc