جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد-ساخت داخل

مناقصه

98/119

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد-ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد-ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.40 094b8efb-3c0f-4ebc-b392-6aaaa0bd5050.docx
آگهی سایت 100.50 cac09001-22eb-4af7-9a65-f7abf3fd72d0.doc