جزییات مناقصه و مزایده

اجرای ۱۴ طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/2068

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای ۱۴ طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اجرای ۱۴ طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 50.52 3b5cfe87-30d9-49a6-b2e0-2a2c547640d5.pdf
ارزیابی کیفی 1641.95 85256a0c-1d89-4eb6-beb7-c7b20af507e6.pdf
آگهی سایت 843.79 5265075d-9bcd-4dba-87fd-7a3cb3c50563.pdf