جزییات مناقصه و مزایده

خرید اقلام یدکی MECHANICAL SEAL (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

مناقصه

98/009R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید اقلام یدکی MECHANICAL SEAL (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید اقلام یدکی MECHANICAL SEAL  (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)