جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح و ایجاد روشنایی فنس های اطراف پالایشگاه چهارم

مناقصه

96/4052

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اصلاح و ایجاد روشنایی فنس های اطراف پالایشگاه چهارم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اصلاح و ایجاد روشنایی فنس های اطراف پالایشگاه چهارم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 100.15 e90c381f-018b-465e-9bf5-1a25b0e8e4ef.pdf
آگهی روزنامه 68.32 b7f54f48-e3c9-4cde-ba4d-b86d264caa87.pdf
آگهی سایت 202.13 2b754b0e-4969-4ee9-b92a-f70fd84a931f.pdf
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 669.64 81e3dfec-3978-4a9e-8287-f35007c6742f.pdf