جزییات مناقصه و مزایده

FILTER ELEMENT AIR INTAKE FOR GAS TURBINE

مناقصه

98/009R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FILTER ELEMENT AIR INTAKE FOR GAS TURBINE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

FILTER ELEMENT AIR INTAKE FOR GAS TURBINE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 863.56 28442141-f9e2-4b77-b7d7-6699d47251d1.pdf
آگهی سایت 87.50 fc349857-c3f1-49a5-b10a-772eedbe41ca.doc