جزییات مناقصه و مزایده

" GAS DETECTOR FOR U 100 "

مناقصه

98/035

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" GAS DETECTOR FOR U 100 "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" GAS DETECTOR FOR U 100 "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 194.50 c2892260-255d-4e74-b91b-de8b0ff4fba4.doc
آگهی سایت 81.00 58072d14-c432-4e00-97e2-97bb1dbe33c1.doc