جزییات مناقصه و مزایده

PUMP, AIR OPERATED, DOUBLE DIAPHRAGM SIZE: 2&3

مناقصه

98/045

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

PUMP, AIR OPERATED, DOUBLE DIAPHRAGM SIZE: 2&3

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی جدید 199.50 f6ff4f84-3418-4af6-a6ee-7bda3903d7b3.doc
آگهی فراخوان 273.50 a607b5ff-b87a-401b-a537-757daff66e97.doc