جزییات مناقصه و مزایده

تهیه، حمل، مونتاژ، نصب، تست و راهاندازی مولتی پنل VRF

مناقصه

98/10R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تهیه، حمل، مونتاژ، نصب، تست و راهاندازی مولتی پنل VRF

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه، حمل، مونتاژ، نصب، تست و راهاندازی مولتی پنل VRF