جزییات مناقصه و مزایده

INSTRUMENT FITTING AND ACCESSORY "PARKER"

مناقصه

98/118

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

INSTRUMENT FITTING AND ACCESSORY "PARKER"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

INSTRUMENT  FITTING AND ACCESSORY "PARKER"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.38 46e81ee8-229c-4e97-bdd0-f6e75a84d160.docx
آگهی سایت 83.50 b108adb7-97d7-44f2-914c-02163f6c195f.doc