جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

مناقصه

98/038 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 78.73 db167b5b-d528-4aa0-8683-5c6d1307c1e8.docx
آگهی سایت 215.50 26181701-b1b1-452f-9a52-349cc2598366.doc