جزییات مناقصه و مزایده

INSERT مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/116

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

INSERT مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

INSERT  مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 194.50 c7b81c8a-7ea9-4d26-beb9-97c9e2b92fd0.doc
آگهی سایت 71.25 3adea182-276b-47f0-999c-2e5261b5b0ad.docx