جزییات مناقصه و مزایده

" GAS DETECTOR"

مناقصه

98/015 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" GAS DETECTOR"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" GAS DETECTOR"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 192.00 3a9b4774-f05b-47e4-9b7b-b68cbef2e3d3.doc
آگهی سایت 80.50 79a24729-953f-444f-b473-674e27b0341c.doc