جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع فلنج از سازندگان داخلی

مناقصه

98/120

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع فلنج از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع فلنج از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 168.00 450f6974-8e30-4218-9b03-a7150917af5a.doc
آگهی سایت 24.56 044a9d8c-ea72-4233-b9b5-c10061c84e55.docx