جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست های واحد SRU

مناقصه

98/020

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست های واحد SRU

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کاتالیست های واحد SRU

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 221.27 c1c3e994-ee59-478d-a707-e52deaa7df30.pdf
آگهی سایت 94.00 6808e621-7b9d-4151-a510-5f529a745138.doc