جزییات مناقصه و مزایده

خرید باتری های دیزل ژنراتور

مناقصه

98/057

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید باتری های دیزل ژنراتور

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید باتری های دیزل ژنراتور

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 200.50 3bec6f7a-1868-46ad-a7f9-1d1b568ce7bc.doc
آگهی سایت 80.50 a73d617d-0367-4501-aea4-3300e6ac5d6a.doc