جزییات مناقصه و مزایده

ELECTRICAL MOTOR

مناقصه

98/049

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ELECTRICAL MOTOR

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ELECTRICAL MOTOR

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی جدید 200.00 7c577f33-216c-4dcf-bf61-1655419e02ee.doc
آگهی سایت 80.00 9dc2fe6c-dcf3-4747-b5db-c44d9a2cc2f0.doc