جزییات مناقصه و مزایده

CONTEROL VALVE

مناقصه

98/051

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

CONTEROL VALVE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

CONTEROL VALVE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی جدید 200.00 206f19ec-12cd-435a-a0c4-e969e07316a3.doc
آگهی سایت 80.00 45b3aaf0-0d3e-4765-95c9-a61b854a06ef.doc