جزییات مناقصه و مزایده

احداث پله و پلتفرم در سایت صنعتی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/2056 تجدید

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

احداث پله و پلتفرم در سایت صنعتی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 842.26 f459856d-c2ab-48fd-a3e4-eeb6b9059564.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 1593.06 bab5f8e1-b0ce-4727-bd9a-2c13080e6f27.pdf