جزییات مناقصه و مزایده

کمپرسور دستگاه تنفسی

مناقصه

98/010R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کمپرسور دستگاه تنفسی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کمپرسور دستگاه تنفسی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 224.22 5742290d-5556-4a38-a8ea-c7d19f5cf097.pdf
آگهی سایت 121.39 5d7f203b-1c32-42b7-b019-1f892827321d.pdf