جزییات مناقصه و مزایده

ACTIVATED CARBON FILTER

مناقصه

98/21R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ACTIVATED CARBON FILTER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ACTIVATED CARBON FILTER