جزییات مناقصه و مزایده

POSITIONER SIEMENS SIPART PS2

مناقصه

98/008R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

POSITIONER SIEMENS SIPART PS2

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 POSITIONER SIEMENS SIPART PS2

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 222.47 ac4245d0-4174-4c90-9857-230b04b6158c.pdf
آگهی سایت 123.65 eff10eca-74f8-4bbe-abb6-188ead5753b1.pdf