جزییات مناقصه و مزایده

گاز کالیبراسیون

مناقصه

98/075

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

گاز کالیبراسیون

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

گاز کالیبراسیون

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 229.67 ed4a98dd-fdae-489a-a4e1-0b35ceab9b72.pdf
آگهی سایت 104.00 d8b68277-a06e-486b-9178-7fe68850f1d3.doc