جزییات مناقصه و مزایده

خرید اتصالات

مناقصه

95/051

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید اتصالات

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید اتصالات

عنوان اندازه (KB)
اسناداستعلام ارزیابی کیفی1 48.25 6a8a8523-1cf1-4c76-a72f-07003ab148d9.pdf
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 306.56 26b46691-39be-4728-9502-1270101dc6c4.docx