جزییات مناقصه و مزایده

خرید STUD BOLT (پیچ و مهره)

مناقصه

98/101

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید STUD BOLT (پیچ و مهره)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید     STUD BOLT (پیچ و مهره)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 176.50 721cac2c-7358-44e5-868c-d3574903222c.doc
آگهی سایت 79.50 30aae56e-cbf3-457a-8e52-1b875ce01787.doc