جزییات مناقصه و مزایده

تعویض سیستم کنترل و گاورنر توربین بخار پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مزایده

97/2058

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تعویض سیستم کنترل و گاورنر توربین بخار پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 تعویض سیستم کنترل و گاورنر توربین بخار پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 275.00 04ed5a49-8564-4223-a0b8-ec96600cd89c.doc
ارزیابی کیفی 1651.37 0d55b06b-3d6a-46c5-9fe5-f2030af8912c.pdf
آگهی سایت 942.34 c568a49e-eb03-42ba-8272-88c7740c22bd.pdf