جزییات مناقصه و مزایده

TOC ANALYZER

مناقصه

98/006R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

TOC ANALYZER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

TOC ANALYZER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.98 7953040e-919f-485c-bb1e-fb0bb9e629b8.docx
آگهی سایت 88.00 4adb343a-7538-49b4-ad21-066dfb702043.doc