جزییات مناقصه و مزایده

"ROTORK" P/F:MOTORIZID OPERATED VALVE

مناقصه

98/089

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

"ROTORK" P/F:MOTORIZID OPERATED VALVE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

  "ROTORK" P/F:MOTORIZID  OPERATED VALVE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.00 8a4ba6f1-a2e6-42fe-8169-2cda05afcb90.doc
آگهی سایت 82.00 8987e4bc-5b1b-4d6f-8896-f73968010a83.doc