جزییات مناقصه و مزایده

کانکس سردخانه ی زیر صفر

مناقصه

98/005 R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کانکس سردخانه ی زیر صفر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کانکس سردخانه ی زیر صفر

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.67 7beb73bd-996f-4fe6-9bef-8bc431f68031.docx
آگهی سایت 151.50 7c16480b-9d55-4182-9f75-a596a32dcf67.doc