جزییات مناقصه و مزایده

UNDERGROUND ARMOURED CABLE

مناقصه

97/120

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

UNDERGROUND ARMOURED CABLE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

UNDERGROUND ARMOURED CABLE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 185.00 852e0c2c-f604-405c-9975-0702b69e1d41.doc
آگهی سایت 25.49 ad50d65b-1563-4ad2-bb57-990d355e563b.docx