جزییات مناقصه و مزایده

خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/847

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 271.50 aa59a0d1-54b6-4e81-b1d1-23415ac0e0f5.doc
آگهی سایت 724.81 74d3e17a-7ef2-4f61-8aca-25a8b1ed0e01.docx