جزییات مناقصه و مزایده

خرید Reciprocating Off Gas Compressor Spare Part پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/006 R2 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Reciprocating Off Gas Compressor Spare Part پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 خرید Reciprocating Off Gas Compressor Spare Part پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 201.85 dc5aefc7-47db-4c9d-ab8f-daf84aaee6c8.pdf
آگهی سایت 113.69 5f3fc9fb-68fe-49c6-b6f6-76f56567b1f3.pdf