جزییات مناقصه و مزایده

خرید اقلام یدکی دستگاه تنفسی

مناقصه

96/003R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید اقلام یدکی دستگاه تنفسی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

  خرید اقلام یدکی دستگاه تنفسی

عنوان اندازه (KB)
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 111.27 dd0c0f56-779e-4319-85bc-0826af80af52.docx