جزییات مناقصه و مزایده

" GASKET FOR HEAT EXCHANGER"

مناقصه

98/018

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" GASKET FOR HEAT EXCHANGER"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" GASKET FOR  HEAT EXCHANGER"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 191.00 3e8fe326-def8-47c6-bf5e-88e0017ec322.doc
آگهی سایت 81.00 314b1624-64dd-4e04-b30c-ce3e1a7a7775.doc