جزییات مناقصه و مزایده

خرید UV/IR FLAME DETECTOR

مناقصه

98/004R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید UV/IR FLAME DETECTOR

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید         UV/IR FLAME DETECTOR

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 232.80 82bdc4ba-f319-4bcf-a85f-db2288bf42ea.pdf
آگهی سایت 258.76 28f32e93-9ccd-4e6d-98ac-2f40cfb4fc7b.docx