جزییات مناقصه و مزایده

اقلام رنگ

مناقصه

98/011tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

اقلام رنگ

0 ریال

ریال

عادی

اقلام رنگ

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 192.50 ea1e991b-3a69-4329-ab57-69eaec5f73f6.doc
آگهی سایت 80.00 b96f6ea4-e2b2-4ba6-81a9-1692d99ecba9.doc