جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3059

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 273.00 6ccef6c2-80e9-4dae-810e-bd84b663ae3d.doc
ارزیابی کیفی 2649.67 ac7ff9ab-c7e0-4826-bc9b-267790119c30.pdf
آگهی سایت 436.50 33b39e6d-52a3-455d-b993-d84657cfe468.DOC