جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3061 Tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه سوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT  پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 274.50 7970fbbd-5f9f-4ad4-b1ba-d61938176382.doc
ارزیابی کیفی 1868.59 fef9a0f8-b3c9-4a0c-ada8-fb6ad02f481e.pdf
آگهی سایت 442.00 edaa2529-b797-4ce5-83dc-39bedd47bcea.DOC