جزییات مناقصه و مزایده

" DIESEL GENERATOR"

مناقصه

98/010

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" DIESEL GENERATOR"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" DIESEL GENERATOR"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 194.00 e516cfa3-abc3-4117-97c3-03325bb453cb.doc
آگهی سایت 80.00 fafdf4c2-79d7-4beb-bc88-b8c07cd74df4.doc