جزییات مناقصه و مزایده

نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزاردقیق، تاسیسات و سیستم های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم ها و تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3057

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزاردقیق، تاسیسات و سیستم های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم ها و تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزاردقیق، تاسیسات و سیستم های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم ها و تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 279.50 117449a8-5973-4e21-9deb-620cc7921691.DOC
گزارش شناخت 504.00 923d94e6-91d4-4c76-bb9b-d7026ebac604.doc
ارزیابی کیفی 374.76 6178e0df-88bd-4bc7-85e0-6c67142c0313.pdf
آگهی سایت 442.50 6372efa6-e7df-4810-bae9-3371d49e8aff.DOC