جزییات مناقصه و مزایده

استیل بلت

مناقصه

98/013 R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

استیل بلت

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استیل بلت

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 181.50 8ec2d528-92f0-403f-88a2-becebfc2feb7.doc
آگهی سایت 53.00 2fc0129a-2ee4-4985-92f8-385b68fd842a.doc