جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

96/780

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
فرم استعلام ارزیابی کیفی 3368.30 b4e42d7f-019e-4d75-81a7-5ac1e5500097.pdf
آگهی روزنامه 43.75 c40301f1-809d-4bb5-bdf5-23ecd68ba809.pdf
آگهی سایت 185.26 202b365b-136a-4240-a35e-e7a4f2dbf7b7.pdf