جزییات مناقصه و مزایده

خرید BALL VALVE از سازندگان داخلی

مناقصه

97/091

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید BALL VALVE از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید BALL  VALVE از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 175.00 9e917556-75b1-4ae2-b354-0901f85fa544.doc
آگهی سایت 24.70 4c64d409-e1af-4dfa-b251-dfe8f19aa715.docx