جزییات مناقصه و مزایده

خرید BLOCK & BLEED VALVE از تولید کنندگان داخلی

مناقصه

97/127

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید BLOCK & BLEED VALVE از تولید کنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  BLOCK & BLEED VALVE  از تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 72.50 befb4d09-cf0f-4496-b73a-11e580fef908.docx
آگهی سایت 26.42 0d283c4d-0e78-4ad2-b6ac-57384d5c9131.docx