جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری ( jv١ ,jv2) ،بهره برداری , تعمیرات (نارگان ,گاما ),آموزش,کارگاه , ,مستغلات و کلینیک پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/9021

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری ( jv١ ,jv2) ،بهره برداری , تعمیرات (نارگان ,گاما ),آموزش,کارگاه , ,مستغلات و کلینیک پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری ( jv١ ,jv2) ،بهره برداری , تعمیرات (نارگان ,گاما ),آموزش,کارگاه , ,مستغلات و کلینیک پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 67.43 2949e448-dbdc-484f-9740-0131ed222b55.pdf
ارزیابی کیفی 361.61 c0b8216f-32e3-4e38-aed2-6d13036c97b1.pdf
آگهی سایت 667.41 6fd04ebe-42e9-40ce-b67e-f7f39ea8ac52.pdf