جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح و ترمیم نشست های آسفالت پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/9019

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اصلاح و ترمیم نشست های آسفالت پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

اصلاح و ترمیم نشست های آسفالت پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 63.07 85115a66-30a7-4cb0-83e4-23390aa1590f.pdf
ارزیابی کیفی 358.43 ede76173-9ff1-497c-8d50-44a3ad08ee6b.pdf
آگهی سایت 667.03 08425794-9d8f-44bb-bcab-2c93dac4283c.pdf